İŞTİRAKÇİLER
İŞTİRAKÇİLER meydeb_admin 6 Şubat 2020
İŞTİRAKÇİLER
TOBB MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ A.Ş,

İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

Merkezimiz, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında akredite edilmiş olup, MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ulusal yeterliliklere göre MYK mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

PROJEDEKİ GÖREVLERİ
  • Proje uygulama aşamasında başvuru sahibine İştirakçi belgelerinin hazırlanmasında teknik destek sağlayarak Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Sınav merkezi olması ile ilgili protokolü hazırlar.
  • EBSO, Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ile beraber mesleki yeterlilik sınavlarını programlar ve sınavları yapacak değerlendiricileri gönderir.
  • Proje kapsamındaki mesleklerde Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde MYK sınavlarını gerçekleştirir.
  • EBSO ile beraber açılan kurslarda sınava katılmaya hak kazanan dezavantajlı bireylerin sosyal sorumluluk kapsamında sınav ücretlerini finanse eder.
Kadın ve Demokrasi Derneği,

Kadına dair konularda varoluşta eşitlik sorumlulukta adalet ekseninde ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirerek erişilebilir ve bölgede öncü bir STK olmak vizyonuyla hareket eden sivil toplum kuruluşudur.

PROJEDEKİ GÖREVLERİ
  • Proje uygulama sürecinde yapılacak olan toplantılara temsilci göndererek proje uygulama sürecinde başvuru sahibine İştirakçi belgeleri, gerekli diğer belgeleri hazırlar ve teslim eder.
  • Kurslara katılan kadınlara yönelik eğitim ve seminer içeriklerini hazırlar ve başvuru sahibine teslim eder.
  • Mesleki eğitim kurslarına katılan işsiz kadınlar ve şiddet mağduru kadınları tespit etmek ve kurslara müracaatlarını sağlayacak iş ve işlem ve eylem planını hazırlar ve başvuru sahibine teslim eder.
  • Kadınların istihdamı için anket çalışmasını planlandığı kadarını yapar.
Mesleki Yeterlilik ve Demir Bilek Projesi

MEY-DEB Projesi ile ilgili Sorularınız için