Proje Hakkında
Proje Hakkında MEY-DEB PROJESİ 6 Şubat 2020
Temel Amacımız

İş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve Mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan nitelikli işgücünü ülkemize kazandırmaktır.

Türkiye’de mesleki yeterlilik sisteminin varlığı ve sağlıklı işlemesi, bir yandan çalışanların diğer yandan da işverenlerin işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet etmekte aynı zamanda da eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacını gerçekleştirmek için önemli bir araç olmaktadır.

Ulusal işgücü piyasasının, hızla değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullarına bağlı olarak sürekli yeniden şekillenen ihtiyaçlarına uygun meslekleri belirleyen, bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil eden sistemin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler oluşturmuştur. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen mesleklerde olmuştur.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
Bu sebeple belgesiz kişilerin iş bulması imkânsız hale geldiği gibi, İşletmeler çalışma belgesi olan eleman bulamadıklarından üretim kapasitelerinin altına düşmekte ya da mevcut çalışanlarına daha fazla mesai ve sorumluluk vererek çalışanın iş yükünü artırmaktadır.
Tüm bu durumlar göz önüne alındığında kurs açacak bir kurumun olmayışından da yola çıkarak kurumumuz İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü sahipliğinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 204 mesleğin tamamında Mesleki yeterlilik belgesi kazandırmayı planlanmaktayız.

Bu projeyle iş gücü piyasasında nitelikli işlerde eğitim alıp Mesleki yeterlilik kriterlerine göre yeterlik belgesi aldırılıp işçilerimizin istihdamı sağlanması hedeflenmekteyiz.
Mesleki Yeterlilik ve Demir Bilek Projesi

MEY-DEB Projesi ile ilgili Sorularınız için