METALÜRJİ TEKNOLOJİLERİ
METALÜRJİ TEKNOLOJİLERİ – KURS meydeb_admin 6 Şubat 2020
Endüstrinin temeli olan Dökümcülük "Maden ve Alaşımları ergitip, kalıplara dökerek istenen şekli vermektir" diye tanımlanır.

Dökümcülük ülkemizin ve dünya ülkelerinin ağır sanayi kolunu teşkil eder. Doğada bulunan maden filizleri çıkarıldıktan sonra, çeşitli yöntemlerle ergitilerek hammadde haline getirilir. Hammadde daha sonra amaçlarına göre kurulmuş küçüklü, büyüklü döküm atölye ve fabrikalarında diğer maden ve alaşımlarla karıştırılarak ergitilir. Ergitilmiş bu alaşım çeşitli makineler ve yedek parçaların dökümünde kullanılır. 

Endüstrisi gelişmiş ve güçlenmiş ülkelerin sanayisi incelendiğinde döküm endüstrisinin gelişmiş olduğu görülür. Dökümcülükte her bir bölüm ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

Bu alanda eğitim gören öğrenciler; kum hazırlama, kalıp yapma, maça yapımı, ergitme ocaklarını çalıştırma bakım ve onarımını yapma, maden ergitme ve dökümü, dökülen işleri temizleme, kalite kontrol ve laboratuvar işlemleri ile ilgili yeterlilikleri kazanmaktadır.    

Bu alanda eğitim gören öğrenciler kendi iş yerlerini açabildikleri gibi döküm endüstrisini ilgilendiren dallarda geniş istihdam imkanına sahiptirler.

Açılacak Kurslar
  • Köprülü Vinç Operatörü
  • Metal Enjeksiyon
  • Temel Dökümcülük

Mesleki Kurs ve
MYK Sınav Başvuru Formu

Mesleki Yeterlilik ve Demir Bilek Projesi

MEY-DEB Projesi ile ilgili Sorularınız için